loading
Loading................
Please Wait.................

Bigyok - บิ๊กหยก

Description :

Vigorous plant with large leaves, uniform firm heading, prolifice produce, maturity 55-60 DAS

ต้นแข็งแรง เจริญเติบโตเร็ว กาบใบใหญ่หนา ใบสั้น เข้าหัวดี ห่อหัวแน่น น้ำหนักดี ไม่แตกแขนง ปลูกได้ทุกฤดู ให้ผลผลิตสูง เหมาะสำหรับส่งโรงงาน อายุเก็บเกี่ยว 55-60 วัน